طرح شفافیت آرا نمایندگان به کجا رسید؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس در خصوص پیگیری طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس در توییتر نوشت: طرح شفافیت آرا نمایندگان را از کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس پیگیری کردم.

جلسه کمیته ماده ۱۴۲ دوشنبه تشکیل تا پس از بررسی کارشناسی به کمیسیون آئین نامه ارجاع و سپس گزارش کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس ارسال گردد. مطمئن باشید به محض دریافت گزارش کمیسیون در دستور صحن قرار می گیرد.

2923085

ارسال نظر

آخرین اخبار