وقتی آقای نوبخت دچار مازوخیسم می‌شود!

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق، احمد نادری، نماینده مجلس در واکنش به سخنان نوبخت درباره خواسته مردم برای رفع تحریم‌ طی توییتی نوشت: صرفنظر از منطق پرمغلطه ایشان و جدای از بی خبری ابتدایی ازجامعه؛ این نکته جالب توجه است که:

معتقدان “حاشیه” ای نئولیبرالیسم دچار نوعی از حس مازوخیسم نسبت به کنشگران “مرکز” هستند و هرچه بیشتر آزار بینند، متمایل ترند.

2982013

ارسال نظر

آخرین اخبار