آقای وزیر کشور! آیا حواستان به کرامت افراد هست؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق، فاطمه قاسم پور، نماینده مجلس در واکنش به تخریب سرپناه پیرزن جنوبی طی توییتی نوشت: در اتفاقات دردناکی مانند آنچه در بندرعباس رخ داد، مسئولین بدون توجه به کرامت انسانی صاحبان خانه و تبعات ناگوار انسانی این برخورد، عمل کردند.

در مواجه با تبعات توسعه نامتوازن شهری، بایستی کرامت افراد به طور کامل تامین شود. وزیر کشور نسبت به این امر مسئول است و باید پاسخ‌گو باشد

2984392

ارسال نظر

آخرین اخبار