قلب دانش آموزانی که برای هموطنان سیل زده تند می تپد

قلب دانش آموزانی که برای هموطنان سیل زده تند می تپد

اردوی جهادی نوجوانان انجمن اسلامی دانش آموزان در مناطق سیل زده آق قلا برگزار شد.

اخبار ویژه عکس

آخرین اخبار