واکنش کاربران توئیتری استان گلستان به خرید واکسن آمریکایی و انگلیسی /تصاویر

واکنش کاربران توئیتری استان گلستان به خرید واکسن آمریکایی و انگلیسی /تصاویر

کاربران استان گلستان به خرید واکسن آمریکایی و انگلیسی در توئیتر واکنش نشان دادند.

اخبار ویژه عکس

آخرین اخبار