آیین غبار روبی مزار شهدای گمنام تپه نور الشهدا توسط خدام رضوی+گزارش تصویری

آیین غبار روبی مزار شهدای گمنام تپه نور الشهدا توسط خدام رضوی+گزارش تصویری

نخستین برنامه خدام بارگاه منور رضوی در شهر گرگان با عطر افشانی و غبار روبی مزار شهدای تپه نورالشهدای گرگان در گلستان…

اخبار ویژه عکس

آخرین اخبار