حمل یک نوزاد متولد شده باماشین پراید داخل بیمارستان مهریز دراستان یزد.

عکس/ زایمان در پراید

 به گزارش گلستان24، امروز یک مادر باردارکه  از منطقه هرات و مروست دچار درد زایمان در خودرو پراید شد که اورابلافاصله به بیمارستان فاطمه الزهرا (س) منتقل کردند و بعلت دیر رسیدن به بیمارستان نوزاد در مسیر متولد شد  و به دلیل عدم  امکان جابجایی وی و با توجه به سردی هوا و احتمال سرما خوردن نوزاد و مادر نوزاد مادر را با خودرو به داخل اورژانس بیمارستان فاطمه الزهرا س مهریز رساندند. 

زایمان در پراید

ارسال نظر

آخرین اخبار