تصاویر حال هوای شهر گرگان مرکز استان گلستان در هفتمین روز شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی را نشان می دهد.

حال هوا شهر گرگان در هفتمین روز شهادت سپهبد قاسم سلیمانی

156883069

156883070

156883071

156883072

156883073

156883074

156883075

156883076

156883077

156883078

ایرنا

ارسال نظر

آخرین اخبار