در مسیر مبارزه با ویروس کرونا انجام گرفت؛

جوانان شهرک شریعتی شهرگرگان بصورت خوجوش اقدام به ضدعفونی و توزیع پک های بهداشتی در سطح محله خود می کنند.

فعالیت جوانان شهرک شریعتی گرگان/تصاویر

photo_2020-04-10_09-40-29

photo_2020-04-10_09-40-18

photo_2020-04-10_09-40-14

photo_2020-04-10_09-40-11

photo_2020-04-10_09-40-36

ارسال نظر

آخرین اخبار