قطع و قاچاق درختان در حاشیه شرقی آب بندان روستای قرن آباد

قطع درختان حاشیه آب بندان روستای قرن آباد/تصاویر

photo_2020-04-13_11-16-35

photo_2020-04-13_11-16-32

photo_2020-04-13_11-16-30

photo_2020-04-13_11-16-29

photo_2020-04-13_11-16-27

ارسال نظر

آخرین اخبار