فیلم / پنهان کاری و دروغ آمریکا حتی در روابط با دولت عربستان

فیلم / پنهان کاری و دروغ آمریکا حتی در روابط با دولت عربستان

دولت آمریکا در مورد روابط با عربستان، برجام و دیگر تصمیم‌ها در مورد سیاست‌های مختلف، حقیقت را پنهان می‌کند و این مسئله…

اخبار ویژه فیلم

آخرین اخبار