فیلم/ وقتی داوران عصرجدید انگشت به دهان می‌شوند!

فیلم/ وقتی داوران عصرجدید انگشت به دهان می‌شوند!

معجزه نقاشی برای بیان دغدغه ای بزرگ؛ اجرای خیره کننده فاطمه عبادی در عصرجدید که تماشاگران و داوران را به وجد آورد.

اخبار ویژه فیلم

آخرین اخبار