فیلم/ معطل ماندن، قانونی که آرزوی مجردهاست

فیلم/ معطل ماندن، قانونی که آرزوی مجردهاست

گزارشی از بی اطلاعی مجردها از قانونی که باید ۱۴ سال پیش برای تسهیل ازدواج اجرا میشد و همچنان این قانون معطل مانده است. …

اخبار ویژه فیلم

آخرین اخبار