همسر شهید فخری زاده: به رهبرم که عزیزترین کس برای من و آن شهید هستند، تسلیت میگویم و از ایشان تشکر می کنم.

فیلم/ نخستین مصاحبه همسر شهید فخری زاده

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار