نظرات جالب مردم ارمنستان در خصوص سردار سلیمانی: ژنرال قهرمانی که برای وطن و در مسیر حقانیت مبارزه کرد.

فیلم/ نظرات جالب مردم ارمنستان درباره حاج قاسم

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار