سر خوردن ماشین ها در آنکارا روی زمین لغزنده را ببینید.

فیلم/ سر خوردن ماشین‌ها روی زمین لغزنده

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار