در حالی که خبرنگاران در خیابان داونینگ لندن که دفتر نخست وزیری در آنجاست در انتظار تهیه گزارش بودند، شکار ناموفق یک کبوتر توسط گربه سوژه خبرنگاران شد.

فیلم/ شکار ناموفق کبوتر توسط گربه

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار