وزیر کشور: همیشه تاکید بر این بوده واکسنی در کشور استفاده شود که کمترین ریسک و بیشترین کارآیی را داشته باشد. شاید تا اواخر و یا اواسط دیماه کارهای خرید واکسن انجام شود.

فیلم/ اعلام زمانبندی خرید واکسن

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار