الکساندر دوگین، فیلسوف و نظریه‌پرداز مشهور روسی: ژنرال سلیمانی یک قهرمان واقعی بود؛ قهرمان مبارزه نه تنها برای منافع ایران و جهان تشیع، بلکه قهرمان تمام جبهه مقاومت علیه هژمونی امپریالیسم.

فیلم/ روایت فیلسوف مشهور روسیه از حاج قاسم

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار