مرحله انسانی آزمایش واکسن ایرانی کرونا با تزریق به سه داوطلب آغاز می شود.

فیلم/ لحظه تزریق واکسن کرونای ایرانی به دومین داوطلب

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار