سردار قاآنی: انتقام خون شهید سلیمانی مقدماتی دارد و آن، سیلی هایی است که دشمن باید بخورد.

فیلم/ سردار قاآنی: انتقام شهید سلیمانی به نقطه پایانی خواهد رسید

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار