روحانی: وضعیت آبی برای مناطق زردی که روند فراگیری در آنها، نزولی و نرخ بیماری 2 در صدهزار باشد، در نظر گرفته می شود. در مناطق آبی همه کسب و کارها فعالیت می کنند.

فیلم/ اضافه شدن وضعیت آبی به شرایط کرونایی

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار