فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: رای نیاوردن شفافیت آراء نمایندگان به معنای خارج شدن موضوع از دستور کار مجلس نیست. با استفاده از راهکارهای پیش بینی شده تلاش می کنیم این موضوع به نتیجه برسد.

فیلم/ تلاش برای تصویب شفافیت آراء نمایندگان

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار