مردانی: براساس آخرین یافته های که CDC منتشر کرد و WHO بر آن صحه گذاشت، احتمال انتقال کرونا از سطوح یا غذا بسیار اندک است.


فیلم/ بالاخره انتقال کرونا از سطوح یا غذا ممکن است؟

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار