علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت: برای ما قابل پذیرش نیست که کسی در این کشور شب سر گرسنه را بر بالین بگذارد.

فیلم/ برنامه فوری دولت برای افراد زیر خط فقر

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق؛

ارسال نظر

آخرین اخبار