معدن سنگ استان زنجان از لحاظ ذخایر معدنی، جزو 10 معدن برتر دنیا محسوب می‌شود.

 فیلم / معدن سنگ استان زنجان، در لیست 10 معدن برتر جهان

به گزارش گلستان 24 ؛ استان زنجان از 360 معدن برخوردار است و معدن سنگ این استان، از لحاظ ذخایر معدنی، جزو 10 معدن برتر دنیا محسوب می‌شود.

معدن سنگ استان زنجان، در لیست 10 معدن برتر جهان + فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار