اظهارنظر نفرات برتر کنکور امسال درباره ارتباطشان با فضای مجازی و نوع استفاده آنها از این امکانات را مشاهده می کنید.

فیلم/ رابطه نفرات برتر کنکور با فضای مجازی!

ارسال نظر

آخرین اخبار