محل شکست سیل بندها و جریان شدید آب به سمت شهر آق قلا را ببینید.

فیلم/ محل شکست سیل بندها و شدت جریان آب به سمت آق قلا

ارسال نظر

آخرین اخبار