واکنش دانشجویان ایرانی به برخی قوانین دانشگاه های معتبر جهان را می بینید.

فیلم/ قوانین دانشگاه های معتبر جهان

ارسال نظر

آخرین اخبار