پاسخ های جالب مردم درباره درخواست شماره تلفن ترامپ از سفارت سوئیس در تهران.

فیلم/ پاسخ های جالب مردم به شماره تلفن ترامپ

ارسال نظر

آخرین اخبار