جوانی در حوالی یکی از روستاهای بخش ساردوئیه جیرفت در حال سلفی گرفتن از مار و خود بود که مار اورا نیش زد و اورا به کام مرگ کشاند.

سلفی خطرناک کار دست جوان کرمانی داد! + فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار