فیلم / پس از بارش های اخیر ذخایر آبی کشور در چه شرایطی قرار د ارد؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ این فیلم را در لینک زیر مشاهده کنید:

لینک مشاهده کلیپ

انتهای پیام / نامه نیوز

ارسال نظر

آخرین اخبار