مهندس رضا سلطانی مالک پاساژ سلطانی شهرستان آزادشهر اجاره یک ماه مستاجرینش را بخشید.

فیلم/اقدام خیرخواهانه مالک پاساژ سلطانی شهرستان آزادشهر

ارسال نظر

آخرین اخبار