کانال روزمرّگی های یک محیط‌بان تصاویر مربوط پلنگ‌های پارک ملی دنا منتشر کرد. این تصاویر مرتبط به اوایل امساله که توسط دوربین های تله ای ما در پارک ملی دنا به ثبت رسیدن. در تصویر اول ماده پلنگ روی درخت نشانه گذاری میکند و نیمه شب همان روز سلطان دنا که میبینید با این سن و سال هنوز سرحال و باشکوه مشغول حکمرانی در امپراطوری خودش یعنی دناست ، با بوی ماده پلنگ حضورش را در همان نزدیکی احساس میکند ونعره میزند ، به قول خودمونی صداش میزنه ، اینجا فصل جفتگیری ست ... این پلنگ بزرگترین پلنگیه که تا کنون در دنا به ثبت رسوندیم و با این ثبت جدید داره نشون میده هنوز سرزنده و سالمه سیدجواد هادی اصل

نعره‌های سلطان دنا+ فیلم

به گزارش گلستان ۲۴؛ این فیلم را در لینک زیر مشاهده کنید:

لینک مشاهده کلیپ

انتهای پیام / مشرق

 

ارسال نظر

آخرین اخبار