حق شناس، کارشناس مسائل مذهبی در حوزه فرقه ضاله بهائیت از نحوه آشنایی با همسرش در زمان طاغوت گفت.

فیلم/ نحوه آشنایی کارشناس مسائل مذهبی با همسرش

به گزارش گلستان ۲۴؛ حق شناس، کارشناس مسائل مذهبی در حوزه فرقه ضاله بهائیت از نحوه آشنایی با همسرش در زمان طاغوت گفت.

ارسال نظر

آخرین اخبار