حق شناس، کارشناس مسائل مذهبی در حوزه فرقه ضاله بهائیت از ماجرای ازدواجش گفت.

فیلم/ ماجرای ازدواج کارشناس مسائل مذهبی در حوزه فرقه ضاله بهائیت

به گزارش گلستان ۲۴؛ حق شناس، کارشناس مسائل مذهبی در حوزه فرقه ضاله بهائیت از ماجرای ازدواجش گفت.

ارسال نظر

آخرین اخبار