حق شناس، کارشناس مسائل مذهبی در حوزه فرقه ضاله بهائیت از دعوتش به محافل بهائیت گفت.

فیلم/ دعوت به محفل بهائیت

به گزارش گلستان ۲۴؛ حق شناس، کارشناس مسائل مذهبی در حوزه فرقه ضاله بهائیت، از دعوتش به محافل بهائیت گفت.

ارسال نظر

آخرین اخبار