فیلم/

کارشناس مسائل مذهبی در حوزه فرقه ضاله بهائیت، از خاطره تبلیغ درگرگان گفت.

خاطره کارشناس مسائل مذهبی از تبلیغ در گرگان

به گزارش گلستان ۲۴؛ حق شناس، کارشناس مسائل مذهبی در حوزه فرقه ضاله بهائیت، در مصاحبه ای با گلستان24، از خاطره تبلیغ درگرگان گفت.


ارسال نظر

آخرین اخبار