فیلم/

کارشناس مسائل مذهبی در حوزه فرقه ضاله بهائیت، ماجرای خواستگاری خود را بیان کرد.

ماجرای خواستگاری کارشناس مسائل مذهبی از همسر بهائی اش

به گزارش گلستان ۲۴؛ حق شناس، کارشناس مسائل مذهبی در حوزه فرقه ضاله بهائیت، ماجرای خواستگاری خود را بیان کرد.


ارسال نظر

آخرین اخبار