فیلم/

حق شناس، کارشناس مسائل مذهبی در حوزه فرقه ضاله بهائیت، از قبول کردن درخواست ازدواج همسرش گفت.

ازدواج کارشناس مسائل مذهبی در حوزه فرقه ضاله بهائیت با یک زن بهائی

به گزارش گلستان ۲۴؛ حق شناس، کارشناس مسائل مذهبی در حوزه فرقه ضاله بهائیت، از قبول کردن درخواست ازدواج همسرش گفت.

ارسال نظر

آخرین اخبار