فیلم/

کارشناس مسائل مذهبی در حوزه فرقه ضاله بهائیت، از ماجرای مسلمان شدن همسر بهائی اش می گوید.

ماجرای مسلمان شدن همسر کارشناس مسائل مذهبی

به گزارش گلستان ۲۴؛ حق شناس، کارشناس مسائل مذهبی در حوزه فرقه ضاله بهائیت، از ماجرای مسلمان شدن همسر بهائی اش می گوید.

ارسال نظر

آخرین اخبار