۳۹ قاضی رای دادگاه کیفری و ۲۷ قاضی رای شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور را تایید کردند و بر همین اساس قتل میترا استاد به دست محمد علی نجفی عمدی شناخته شد. / مشرق

فیلم/ عمدی بودن قتل میترا استاد توسط نجفی تایید شد

ارسال نظر

آخرین اخبار