روحانی: آقای آمریکا ما منفی ۲۵ نیستیم؛ این رقم منفی شما و دوستان شماست.

فیلم/ کنایه روحانی به آمارهای ترامپ

ارسال نظر

آخرین اخبار