کوتاه‌ترین راننده اتوبوس با ۱۳۶سانتیمتر قد. راندن موتور با سرعت ۱۲۲کیلومتر بر ساعت با سر روی زین. یک توپ روی سر و صدویازده روپایی با توپ دیگر. دست دادن موش ۲۸ بار در سی ثانیه.

فیلم/ رکوردهای جدید گینس

ارسال نظر

آخرین اخبار