تصاویری از اعتراضات شهر پورتلند در صد و دهمین روز از خیزش مبارزه با تبعیض در آمریکا.

فیلم/ میدان جنگ پورتلند

ارسال نظر

آخرین اخبار