سردار نقدی در برنامه بدون توقف گفت: آیا سپاه که وارد اقتصاد شده برای فرماندهان خود خانه شیک ساخته و یا اینکه برای مردم سد کرخه و عسلویه را در شرایط تحریم ساخته است؟

فیلم/ چرا سپاه پاسداران به امور اقتصادی ورود کرد

ارسال نظر

آخرین اخبار