تصاویر تبادل آتش بین آذربایجان و ارمنستان که از شهر مرزی خدا آفرین گرفته شده است.

فیلم/ مشاهده تبادل آتش آذربایجان و ارمنستان از شهر مرزی

/ مشرق

 

ارسال نظر

آخرین اخبار