رئیس قوه قضائیه: پیگیری رفع موانع قضایی تولید همواره در اولویت است. نباید اجازه داد هیچ کارخانه و کارگاهی به علت موانع قضایی تعطیل شود.

فیلم/ اولویت قوه قضائیه در رفع موانع تولید

/ مشرق

 

ارسال نظر

آخرین اخبار