ر نقش در قالی معنای خاصی دارد که بر اساس باورهای اقوام ایرانی بر پیکره فرش نقش می بندد و هر گره باور قلبی بافنده آن را نشان می دهد.

فیلم/ قصه‌های جالب فرش دست‌باف ایرانی

/مشرق

 

ارسال نظر

آخرین اخبار