گزارش گری فساد که از آن با عنوان سوت زنی هم یاد می شود از موثرترین راهبردهای کشف و پیشگیری از فساد است و می تواند موجب افزایش امیدواری جامعه شود.

فیلم/ گزارش‌گری فساد چیست؟

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار