پوشاندن شیشه محل شمارش آرای غیرحضوری برای جلوگیری از تهیه گزارش توسط خبرنگاران و عکاسان /طبق گفته منابع محلی از ورود ناظران نامزدها به محل شمارش آرا نیز جلوگیری شده است.

فیلم/پوشاندن شیشه محل شمارش آرای میشیگان

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار