حکومت پلیسی آل خلیفه که هنری جز اذیت و آزار مردم ندارد، این بار با یورش به مسجد جامع ابوصبیع، دو جوان را بازداشت کردند. علاوه بر این، منازل شهروندان هم از حملات در امان نماند.

فیلم/ بازداشت ناجوانمردانه مردم بحرین در مسجد

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار