جزئیاتی از طرح جدید غربالگری در کشور به منظور مقابله با شیوع تازه کرونا توسط دستگاه های مختلف.

فیلم/ طرح جدید غربالگری

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار