به دنبال خلوت شدن دانشگاه صنعتی شریف و عدم حضور دانشجویان، روباها در معابر این دانشگاه رفت و آمد پیدا کرذه اند.

فیلم/ روباه در دانشگاه شریف

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار